You are currently viewing 20.04.2022 r. Spotkanie Partnerów projektu

20.04.2022 r. Spotkanie Partnerów projektu

⏰20.04.2022 r. – Spotkanie Partnerów projektu „Wykształcenie nie zna granic”. 
Tym razem spotkaliśmy się online 💻
👉Projekt „Wykształcenie nie zna granic” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.