You are currently viewing Kolejne 3 dniowe warsztaty

Kolejne 3 dniowe warsztaty

👉Kolejne 3-dniowe warsztaty językowe przed nami 💪👉Właśnie rozpoczynamy pierwszy dzień nauki 🙂👉Uczymy się polskiego🗣! uczymy się czeskiego🗣!Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Wykształcenie nie za granic”Projekt „Wykształcenie nie zna granic” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 🇨🇿🇵🇱