You are currently viewing 27.05-2021r. – Za nami kolejne spotkanie Partnerów projektu.

27.05-2021r. – Za nami kolejne spotkanie Partnerów projektu.

📆27.05-2021r. – Za nami kolejne spotkanie Partnerów projektu. 👩👨
Podczas spotkania zostały ustalone terminy 3-dniowych zajęć praktycznych z lektorem oraz 1-dniowych warsztatów dla uczestników 1 i 2 tury kursu.
👉Projekt „Wykształcenie nie zna granic” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.