You are currently viewing Kolejne 3-dniowe warsztaty językowe przed nami.

Kolejne 3-dniowe warsztaty językowe przed nami.

Właśnie rozpoczynamy pierwszy dzień nauki. Uczymy się polskiego🗣! uczymy się czeskiego🗣!

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Wykształcenie nie za granic”
Projekt „Wykształcenie nie zna granic” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.