novum
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis