You are currently viewing Ruszyliśmy z warsztatami dla 2 edycji kursu języka czeskiego i polskiego.

Ruszyliśmy z warsztatami dla 2 edycji kursu języka czeskiego i polskiego.

Ruszyliśmy z warsztatami dla 2 edycji kursu języka czeskiego
i polskiego. 🗣👥🗣
⏰Aktualnie w Ústí nad Orlicí trwają 3-dniowe zajęcia językowe dla kolejnej edycji kursu w ramach projektu „Wykształcenie nie zna granic”.
Życzymy uczestnikom miłej i owocnej nauki języka sąsiada.

Projekt „Wykształcenie nie zna granic” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.