You are currently viewing Spotkanie robocze Partnerów projektu 2.12.2021 r.

Spotkanie robocze Partnerów projektu 2.12.2021 r.

🗣👥 2.12.2021 r. – Omawiamy zadania, które zostały do zrealizowania w ramach projektu „Wykształcenie nie zna granic”. 👍👉Projekt „Wykształcenie nie zna granic” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.