Platforma e-learning

Platforma e-learningowa służy do nauki online językaczeskiego. Przeznaczona będzie dla osób z instytucji administracjipublicznej, NGOs oraz innych kwalifikowalnych wnioskodawcówrealizujących działania na polu polsko-czeskiej współpracytransgranicznej. Przejdź do platformy e-learningowej. ZASADY REKRUTACJI