Platforma e-learningowa służyć będzie do nauki online języka czeskiego. Przeznaczona będzie dla osób z instytucji administracji publicznej, NGOs oraz innych kwalifikowalnych wnioskodawców realizujących działania na polu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej.

Planowany termin uruchomienia platformy to jesień 2020 r.