Platforma e-learningowa służy do nauki online języka
czeskiego. Przeznaczona będzie dla osób z instytucji administracji
publicznej, NGOs oraz innych kwalifikowalnych wnioskodawców
realizujących działania na polu polsko-czeskiej współpracy
transgranicznej.

Przejdź do platformy e-learningowej.

ZASADY REKRUTACJI