Platforma e-learningowa służyć będzie do nauki online języka
czeskiego. Przeznaczona będzie dla osób z instytucji administracji
publicznej, NGOs oraz innych kwalifikowalnych wnioskodawców
realizujących działania na polu polsko-czeskiej współpracy
transgranicznej.

Planowany termin uruchomienia platformy to jesień 2020 r.

ZASADY REKRUTACJI