Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. 1 Maja 27 | 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 75 27 500
fax: +48 75 75 22 794
e-mail: biuro@karr.pl
www.karr.pl

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego od 25 lat wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w subregionie jeleniogórskim.

Czym zajmuje się Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego?

 • Poprzez działania szkoleniowe podnosimy konkurencyjność firm, a tym samym poprawiamy jej pozycję na rynku.
 • Zapewniamy dobór dostępnych źródeł finansowania na każdym etapie rozwoju, co pozwala na dostosowanie się do zmieniających warunków gospodarczych.
 • Nasze systemy kojarzenia firm i Giełda Kooperacji poszerzają sieć kontaktów – również zagranicznych.

Jak konkretnie pomagamy?

OSOBOM, KTÓRE NIE MAJĄ FIRMY

 • dofinansowanie szkoleń
 • udział w programach aktywizacyjnych i edukacyjnych

OSOBOM, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ DZIAŁALNOŚĆ

 • pożyczki na cele obrotowe i/lub inwestycyjne, hipoteczne
 • pożyczki w ramach EFS
 • dofinansowanie szkoleń

PRZEDSIĘBIORCOM

 • pożyczki na cele obrotowe i/lub inwestycyjne, hipoteczne
 • pożyczki w ramach EFS
 • doradztwo
 • kojarzenie partnerów biznesowych
 • dofinansowanie szkoleń
 • audyt innowacyjności