You are currently viewing Spotkanie robocze partnerów projektu „Wykształcenie nie zna granic”

Spotkanie robocze partnerów projektu „Wykształcenie nie zna granic”

26.06.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze partnerów projektu „Wykształcenie nie zna granic”. Omówiliśmy co udało nam się już zrealizować w ramach projektu, nad czym aktualnie pracujemy, jak i przyszłe działania.