You are currently viewing Uczymy się polskiego! Uczymy się czeskiego!

Uczymy się polskiego! Uczymy się czeskiego!

Dziś zaczęliśmy 3-dniowe warsztaty w ramach projektu „Wykształcenie nie za granic” dla pierwszej edycji kursu językowego.

Projekt „Wykształcenie nie zna granic” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.